Sommarstugeområden blir dyrare
2013-12-18

Sommarstugeområden blir dyrare

Många områden som tidigare varit tillhåll för sommarstugor blir nu alltmer attraktiva att bygga vanliga, permanenta bostäder i. Nya rör för vatten och avlopp kan ge kraftiga höjningar i avgifter i dessa områden. Man använder olika former av uppvärmning för dessa hushåll, i väntan på kommunalt vatten, avlopp och värme. Exempelvis används pellets och villaolja ganska flitigt.

Framför allt i områden nära storstäder där fritidshus tidigare legat vill allt fler bygga permanentbostäder. Detta kan härledas i mycket från att bostadsmarknaden blir allt mer full i de centrala delarna av städerna samtidigt som priserna kraftigt höjs. Det är även allt fler som flyttar in i storstadsregionen och ökar efterfrågan på bostäder. När fler flyttar in permanent i fritidshusområden sätter detta ofta krav på kommunen att modernisera området. Vatten och avlopp måste dras till området. Denna utveckling kan ses i flera områden, främst i flera kranskommuner till Stockholm, Göteborg och Skåne.

Men med moderniseringen sker också en förändring av området. Många husägare vill sälja sina sommarstugor i dessa områden då man inte vill se att karaktären förändras och behöva betala dyra summor för det nya vattnet och avloppet. Andra ser förändringen som något positivt, då de högre avgifterna istället blir en investering i huset som får ett starkare marknadsvärde och kan säljas för ett högre pris i framtiden.

Ett område som tydligt sett denna förändring är Årsta Havsbad. Tidigare fanns här 800 sommarhus, nu är 200 av dem permanenta bostäder. Därmed kommer kommunalt vatten och avlopp dras till området och de boende kan förvänta sig att se tydliga avgiftshöjningar.


Visa större karta

Läs mer här:

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/sydnytt/allt-fler-fritidshus-blir-permanentbostader