Responsiv webbdesign – en förutsättning för framgångsrik e-handel
2015-07-27

Responsiv webbdesign – en förutsättning för framgångsrik e-handel

Den ständigt ökande användningen av smartphones och surfplattor för med sig en hel del utmaningar för aktörer inom e-handeln. Plötsligt räcker det inte längre att ha en funktionell och snygg design som ser bra ut i webbläsaren på en datorskärm. Nu måste den också fungera effektivt i betydligt mindre och mer begränsade format. Lösningen på det här problemet är responsiv webbdesign, en designprincip som anpassar hur webbsidan ser ut beroende på skärmstorlek och vilken enhet som besöker den.

Relaterat: Telenor Arena nöjda med sin nya responsiva webbplats i Wordpress

Responsivitet ökar trafik och konvertering

Idag finns det främst två väldigt viktiga anledningar till att en responsiv webbplats bör vara högsta prioritet för företag som ännu inte optimerat sin webbplats för mobila enheter. Den första är att kunder allt mer använder mobila enheter för att handla på nätet. Statistik från Demandware Shopping Index som presenterades i år visar att nära hälften av all trafik till e-handlare kommer från smartphones (33 procent) och surfplattor (14 procent). Man förutspår också att mobila enheter kommer stå för majoriteten av trafiken redan 2017.

En design som gör det lätt för användaren att navigera på webbplatsen och enkelt att genomföra köp kan öka kundnöjdheten med en avsevärd marginal. Det är också en investering som kommer bli mer lönsam i takt med att användet ökar redan inom den närmaste tiden.

Den andra anledningen är att responsiv webbdesign nu är ett krav för att visas på förmånliga positioner i Google. I april i år så genomförde sökmotorn en uppdatering som gallrar bort webbsidor som inte är mobilanpassade ur sökresultaten. Sökmotorer står för en avsevärd del av trafiken för dagens e-handlare, både när det gäller nya och återkommande kunder. Därför riskerar onlinebutiker rent av att förlora sina kunder om de inte anpassar sig till de nya kraven på responsivitet.

Färre än hälften av webbplatserna i besöksnäringen lever upp till kraven

Efter att Google uppdaterade sin sökalgoritm genomförde design- och reklambyrån You Are Here en undersökning för att se hur webbplatser inom besöksnäringen håller måttet. Undersökningen gjordes på samtliga medlemmar i Swedish Welcome, en medlemsorganisation inom svensk turismverksamhet.

De utvärderade  medlemmarnas webbplatser utefter tre parametrar: responsiv webbplats, tillgänglig onlinebokning och förekomst av interaktiv karta på webbplatsen. Resultaten visade att mindre än hälften levde upp till kraven; enbart 44 procent hade responsiva webbplatser, 47 procent onlinebokning och 43 procent interaktiv karta.

Dessa resultat gäller visserligen bara för webbplatser inom ett avgränsat område. Men det vore föga förvånande om samma resultat inte gällde även inom andra branscher. Detta erbjuder dock proaktiva företag möjligheten till ett försprång gentemot stora delar av konkurrenterna.