Ny rapport kartlägger den offentliga marknadens inköp av varor och tjänster
2014-08-13

Ny rapport kartlägger den offentliga marknadens inköp av varor och tjänster

En unik rapport som kartlägger den offentliga svenska marknadens affärer och leverantörer. Detta har marknadskonsultföretaget DoubleCheck nyligen genomfört och nu lanserat. I rapporten kan du läsa om samtliga inköp som stat, kommun och landsting gjort av varor och tjänster under år 2013. Ett av resultaten som rapporten presenterar är att marknadsvärdet för teknikkonsultföretag inom bygg- och anläggningsteknik uppgår till hela 8,3 miljarder kronor på den offentliga marknaden.

Rapporten vittnar om att 2161 teknikkonsultföretag inom bygg- och anläggningsteknik fakturerade Sveriges myndigheter, kommuner och landsting 8,3 miljarder kronor under 2013. Ramböll Sverige AB, SWECO Civil AB, Tyréns AB, Grontmij AB, Atkins Sverige AB, Hifab AB, Norconsult AB, ELU Konsult AB, Bjerking AB samt Metron Miljökonsult AB förekom i listan över några av de teknikkonsultföretagen inom bygg- och anläggningsteknik som fakturerat den offentliga marknaden. Den sistnämnda Metron AB är en anläggningskonsult som sysslar med anläggningsteknik och har varit delaktiga i flera stora offentliga projekt. Bland annat BanaVäg i Väst som är ett projekt för att anlägga fler dubbel- och fyrvägsspår mellan Göteborg och Trollhättan. Detta arbete leder till att man kan köra dubbelt så många pendeltåg som tidigare. Trafikverket har varit mycket nöjda med samarbetet.

DoubleCheck beskriver sig själva som en ledande marknadskonsult på den offentliga marknaden. De jobbar aktivt med att skapa bra förutsättningar för säkra och långsiktiga affärsverksamheter. Ett av deras uppdrag är att hjälpa olika företag in på den offentliga marknaden. Den nya rapporten riktar sig framförallt till marknadsavdelningar, ledningar eller säljansvariga som redan gör affärer med det offentliga. Men även för den som är intresserad av dessa områden på hobbynivå eller vill ta sig in i branschen kan rapporten också vara användbar. Rapporten är tänkt att utgå från olika leverantörers behov på den offentliga marknaden. Rapportens resultat finns både sammanfattade i text, i överskådliga tabeller och i kartor.

I rapporten kartläggs bland annat den offentliga marknadens totala inköp av varor och tjänster. Rapporten grundas på verkliga inköp som myndigheter, kommuner och landsting genomfört under år 2013. I rapporten framgår att den offentliga marknadens inköp av varor och tjänster uppgick till 770 miljarder kronor förra året . Av dessa är 275 miljarder till myndigheter, 273 miljarder till kommuner och 221 miljarder till landsting.

DoubleChecks rapport innehåller också beslutsunderlag för marknadsinvesteringar och översiktsanalyser för uppföljning av pågående affärer och avtal. Den som vill kan också läsa om olika konkurrensverktyg som finns för strategiska beslut.

Läs mer om marknadsrapporten här: http://www.doublecheck.se/marknadsrapport