Jörgen Bödmar:
2015-07-15

Jörgen Bödmar: "EU hämmar e-handeln"

Byråkratiska hinder och inkonsekventa regelverk och krav hindrar e-handeln från att växa i Europa, skriver Jörgen Bödmar, ordförande i EMOTA och VD för Scandinavian Design Center, i GP Debatt.

I debattinlägget som publicerades den 6 juli förklarar han att trots att e-handeln är en växande sektor så är det bara 14 procent av Europas konsumenter som handlar från andra länder än sitt eget. Och att det finns det många saker EU kan göra för att få marknaden att växa ytterligare.

Problem han belyser är bland annat kravet på att ha fysisk adress i ett land för att kunna registrera en lokal landsdomän. Vidare att länder har väldigt olika krav på hur produkter måste tillverkas, till exempel hur märkeslappar på kläder ska utformas. Han påpekar även att rapportering av moms på 28 språk i 28 länder gör det oerhört svårt att bedriva verksamhet i fler länder än ett eller några få, särskilt om man är en ny eller mindre aktör.

Jörgen Bödmar menar att dessa problem, och många fler, står i vägen för att uppnå den enade e-handelsmarknaden, så kallade Digital Single Market, som skulle kunna existera i Europa. Därför uppmanar han nu EU att ta tag i dessa problem för att stärka den ekonomiska tillväxten över gränserna.

Det räcker alltså inte med smart marknadsföring och nya förbättrade e-handelssystem så länge som e-handeln hindras av föråldrade regler och utdaterad byråkrati.

Läs hela debattinlägget här: http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2766301-e-handel-maste-bli-enklare-i-eu