Framtidens energi - kultur och vinstintressen
2014-05-14

Framtidens energi - kultur och vinstintressen

Energi är ett ämne som är aktuellt i nästan vilket sammanhang som helst. Från de allt mer välfyllda träningslokalerna till strävan efter lägre driftskonstnader för ett modern liv och till slut framtiden för hela Jordens ekosystem och framtid.

Men låt oss hoppa in ungefär i mitten för tillfället. Sverige är ett relativt modernt land mätt med att vi tar samtliga scenarion ovan på ganska till mycket stort allvar, beroende på vem man frågar. Så stort allvar att Socialdemokraterna ofta tar Miljöpartiets sida i debatterna då bådas väljare för det mesta representerat en stor del av landets befolkning, ibland en majoritet, och det därmed är en relativt politiskt trygg ståndpunkt.

Det har lett till att våra folkvalda valt att subventionera en ökad utbyggnad av bland annat vindkraft, en källa för energi som är långt från lika effektiv som kärn- eller vattenkraft men som finns och symboliserar en grönare och sundare utveckling eller åtminstone strävan mot ekologisk hållbarhet. Politiska beslut som är allt för komplexa att gå in i detalj med eller utreda här, men sättet det utförs på har gett upphov till en konflikt som är ganska enkel att beskriva.

Utbyggnadena av vindkraftverk har en väldigt stor påverkan lokalt i landet då det innebär ett nytt visuellt element alla inte är bekväma med, men kanske viktigare har det visat sig att ljudnivån i de flesta fall inte är försumbar utan väldigt störande och kanske direkt skadlig. Det är så klart läget även med utbyggnaden av asfaltvägar och ökad trafik. Skillnaden är att det bara är markägarna som får ekonomisk kompensation genom de aktuella subventionerna då det byggs efter var vindstyrkorna passar och därmed påverkar väldigt specifika landområden.

De lokala bosatta anser att deras kultur och därmed livsstil och nödvändig turism påverkas negativt av att snurrorna förstör den fridfulla kultur som många lockas till landsbygden för, medan markägarna har en väldigt bra möjlighet att tjäna pengar på sina resurser. Politik är inga enkla saker, men utan att känna till detaljerna i det här politiska beslutet och bakgrunden till det, känns det som att det kunnat ta hänsyn till betydligt fler konsekvenser än det uppenbarligen gjorts?

Vill man skapa sig en bättre förståelse för vindkraft och vindkraftverk, rekommenderas filmklippet nedan från: http://miltronicsweden.lappgroup.com/branscher/vindkraft.html samt "Frågor och svar"-avdelningen på Vindkraftbranschens hemsida.