Fler och fler riskerar att vara skuldsatta för livet
2015-07-08

Fler och fler riskerar att vara skuldsatta för livet

Gruppen av svårt skuldsatta har ökat med mer än 3 000 personer under de senaste fem åren. Riksrevisionen uppskattar att nära 28 000 personer i Sverige är överskuldsatta, och riskerar att aldrig kunna betala av sin skuld.

En ny granskning av Riksrevisionen visar nu att det finns allvarliga brister i systemet som gör det svårt för drabbade att sanera sina skulder. Skäl som nämns är bland annat att den kommunala skuldrådgivningen erbjuder olika nivåer av stöd beroende på vilken del av landet du befinner dig i, och att väntetiderna ofta är väldigt långa, vilket försvårar situationen för skuldsatta personer. Riksrevisionens granskning visar också att en femtedel av Sveriges kommuner inte lever upp till Konsumentverkets rekommendation om väntetid på som mest fyra veckor.

– Överskuldsättning har ett högt pris både för den enskilde och samhället. Överskuldsatta personer har sämre hälsa och arbetar mindre än genomsnittsbefolkningen. Det är därför samhällsekonomiskt effektivt med åtgärder som förbättrar hjälpen till den här gruppen, säger riksrevisor Claes Norgren till Dagens Juridik.

Detta innebär så klart ett stort problem för Sverige, den svenska ekonomin och oss svenska invånare. Det som däremot är märkligt är att relativt nya rapporter visar ökad lyxkonsumtion i Sverige. Man ställer sig frågande om detta är ett tecken på ökade klassklyftor, eller om lyxkonsumtionen på något sätt hänger ihop med att fler blir skuldsatta.