E-handelsåret 2014 har haft ett bra första kvartal
2014-07-24

E-handelsåret 2014 har haft ett bra första kvartal

Omsättningen på nätet fortsätter att öka. Mycket tyder på att den svenska e-handeln befinner sig i en kraftig tillväxtfas. Under det första kvartalet år 2014 ökade detaljhandeln över nätet med hela 16 procent. Detta visar den så kallade E-barometern, en rapport som fyra gånger per år redogör för den svenska detaljhandelns utveckling på nätet. Bakom E-barometern står HUI Research, PostNord och Svensk Digital Handel.

Underlaget till E-barometern bygger på information från konsumentundersökningar och från företag som ägnar sig åt försäljning över nätet. Informationen som utgör grunden till den nya rapporten baseras på information som samlats in under perioden 1-15 april år 2014. Konsumentundersökningen genomfördes med hjälp av 1180 deltagare i åldrarna 18-79 år. I företagsundersökningen var det sammanlagt 385 företag med försäljning över internet som deltog. Top Formula Healthcare AB som är en av de största aktörerna gällande försäljning av kostillskott på nätet har vuxit enormt sedan starten 2004. Företaget har under många år byggt upp en mycket tydlig och säljande hemsida som lockar många besökare att handla. Utvecklingen ser mycket positiv ut för dem och andra e-handlare.

Resultaten i E-barometern vittnar bland annat om att sju av tio svenskar, hela 71 procent, e-handlade under första kvartalet år 2014. Framförallt var det kläder (40 procent) och böcker (31 procent) som dessa personer uppgett att de e-handlat.

Den största ökningen för första kvartalet år 2014 kunde dock noteras i försäljning inom bygghandel (36 procent). Under år 2013 omsatte byggbranschen cirka en miljard, motsvarande tre procent av den totala försäljningen på nätet. Även barnartiklar och leksaker (31 procent) samt sport- och fritidsprodukter (24 procent) var områden där e-försäljningen ökat. Här spås en fortsatt hög tillväxt under flera år framåt.

I dagsläget utgör e-handeln omkring sex procent av den totala detaljhandeln i Sverige. Om man bortser från dagligvarubranschen står e-handeln för tio procent av omsättningen. Enligt prognoser kommer e-handeln att omsätta omkring 42,5 miljarder kronor under helåret 2014, vilket innebär en tillväxt på 15 procent.

Den som önskar läsa hela den nya rapporten, eller vill ta del av gamla E-barometrar från år 2009 och framåt, kan klicka här för att komma till HUI:s E-barometersida: http://www.hui.se/statistik-rapporter/index-och-barometrar/e-barometern