Bostadsrätt eller hyresrätt - var finns pengar att tjäna?
2014-03-28

Bostadsrätt eller hyresrätt - var finns pengar att tjäna?

Ombildningar av allmännyttiga hyresrätter blev möjligt 2007, i och med att den så kallade tillståndsplikten avskaffades, vilket innebar att det blev enklare för allmännyttiga bostadsföretag att sälja hela delar av sitt bostadsinnehav. Detta ledde till att många hyresrätter ombildades till bostadsrätter speciellt under de första åren. Ombildningar från bostadsrätt till hyresrätt är dock inte jämnt fördelade, utan är vanligare i storstädernas innerstäder. I exempelvis Stockholms innerstad är numera runt 60 % av alla lägenheter bostadsrätter, medan det i förorterna är betydligt färre. Ombildningarna följer också på det stora hela inkomsterna; områden med få hög- och medelinkomsttagare har betydligt färre bostadsrätter än områden med hög inkomst.

Den politiska kartan spelar också stor roll vad gäller ombildande av allmännyttiga hyresrätter till bostadsrätter. I rikets andra stad Göteborg finns en betydligt starkare vänstertradition i huvudstaden, och allmännyttan är där betydligt starkare än i Stockholm, som ju sedan 2006 har borgerlig majoritet. De allmännyttiga bostadsföretagen i Göteborg hade i princip samma antal lägenheter 2010 som tio år tidigare. Under samma tidsperiod i Stockholm minskade å andra sidan antal allmännyttiga hyresrätter dramatiskt, vilket innebär att allmännyttan har ungefär lika många hyreslägenheter i de båda städerna i dag, trots att Stockholm har ungefär dubbelt så många invånare. 

Valet mellan bostadsrätt och hyresrätt är inte alldeles självklart. Att äga en bostadsrätt innebär flera fördelar, men också en del risker och nackdelar. Fördelarna innebär bland annat att man får mer kontroll över sin lägenhet, lägre månadskostnader, och möjlighet att sälja sin bostad med vinst. Rent tekniskt så äger man inte sin bostadsrätt, utan i stället en andel i den ekonomiska förening som står för ägandet. Det är en skillnad som kan vara nog så viktig att förstå. Det innebär bland annat att man inte får göra precis vad man vill i sin lägenhet, tvärtemot vad många kanske tror. Även om man anlitat en auktoriserad firma som WMP Balkong, ansökt om bygglov och precis påbörja byggnaden av sin balkong så kan föreningen säga nej. Prata därför alltid med föreningen innan lägger ut pengar på planer som inte går att verkställa. Läs mer på Bostadsrättsägarna.se.

Den största risken med en bostadsrätt är helt enkelt minskad efterfrågan och fallande priser. Det är långt ifrån säkert att värdet på en bostadsrätt kommer att öka med tiden - det finns alltid en risk att det sjunker. Dessutom kommer man vanligtvis att få stå för renoverings- och reparationskostnader av sin lägenhet, vilket kan bli nog så kostsamt.

Fördelar och nackdelar med hyresrätter är i princip det motsatta för bostadsrätt. Den månatliga kostnaden (hyran) är högre, men å andra sidan är hyresvärdens ansvar vad gäller underhåll större, vilket innebär ökad trygghet. Samtidigt är man mer begränsad när det gäller vad man kan göra med sin lägenhet utan hyresvärdens tillstånd.